QIS - Hỗ trợ nhà quản lý trong việc ra quyết định - DG news
Home / Số hóa / QIS – Hỗ trợ nhà quản lý trong việc ra quyết định

QIS – Hỗ trợ nhà quản lý trong việc ra quyết định

Hệ thống thông tin chất lượng (Quality Information System – QIS) là biện pháp thu thập, lưu trữ, phân tích và báo cáo những thông tin liên quan đến chất lượng, giúp hỗ trợ những nhà quản lý đưa ra quyết định đúng đắn ở mọi cấp độ.

 

Về quy mô, QIS có thể chỉ đơn thuần là hệ thống bao trùm các hoạt động kiểm tra chất lượng trong quá trình nghiệm thu, dữ liệu về những phản hồi từ phía khách hàng hay có thể bao trùm mọi lĩnh vực thông tin có liên quan đến chất lượng của sản phẩm cũng như của quá trình cung cấp dịch vụ.

Mục tiêu của QIS là tạo ra sự nhất quán giữa các hoạt động chất lượng với tầm nhìn của công ty và đo lường chất lượng để từ đó có những biện pháp thích hợp nhằm cải tiến chất lượng hoạt động. QIS xác định vấn đề, dự báo nguyên nhân và hỗ trợ lựa chọn biện pháp xử lý.

THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA QIS

 • Nghiên cứu thị trường về chất lượng
 • Dữ liệu liên quan đến thiết kế của sản phẩm
 • Thông tin về đánh giá thiết kế sản phẩm vì chất lượng
 • Thông tin về nguyên vật liệu được mua sắm
 • Dữ liệu về năng lực quá trình
 • Dữ liệu vận hàng tại chỗ của sản phầm
 • Dữ liệu về cải tiến chất lượng
 • Kết quả đo lường chất lượng hoạt động của các đơn vị
 • Kết quả kiểm toán chất lượng
 • Những phản hồi (thường là những lời phàn nàn) của khách hàng
 • Dữ liệu quản lý chất lượng (chi phí chất lượng)
 • Thông tin về hệ thống chất lượng

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG

Có hai loại báo cáo chất lượng chính:

 1. Báo cáo hoạt động: áp dụng cho các hoạt động thường nhật có liên quan đến những hoạt động cải tiến chất lượng
 2. Báo cáo cấp quản lý: là tóm tắt của các báo cáo hoạt động trong một thời kỳ nhất định
 Lĩnh vực  Báo cáo hoạt động  Báo cáo cấp quản lý
Đối tượng kiểm soát Các yêu cầu kỹ thuật về các quá trình vật lý hay hóa học Chất lượng hoạt động tóm tắt của các dây chuyền sản xuất hay các đơn v
Đơn vị đo Đơn vị đo các đại lượng vật lý, hóa học,… Thường dùng đơn vị tiền tệ
Bộ phận cảm biến (công cụ đo đạc) Dụng cụ vật lý hay các giác quan của con người Tóm tắt dữ liệu
Người thu thập Thanh tra, công nhân, thư ký, các công cụ tự động Các phòng ban thống kê
Cảm biến đo khi nào? Trong quá trình hoạt động Sau một giai đoạn nhất định (ngày, tuần, tháng, năm..
Tiêu chuẩn dùng để so sánh Giới hạn kỹ thuật Các thời kỳ trước, đối thủ cạnh tranh, khách hàn
Người xử lý Cơ cấu hiệu chỉnh, công nhân, quản lý dây chuyền Người quản lý
Loại xử lý Điều chỉnh quá trình, sữa chữa, phục hồi Tái lập kế hoạch, cải tiến chất lượng

LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QIS

Lập kế hoạch xây dựng hệ thống QIS trên máy tính có thể rất phức tạp, bắt đầu bằng việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng cho tới thiết kế và kiểm nghiệm hệ thống. Trong quá trình này, các nguyên tắc sau phải được áp dụng:

 • Lập kế hoạch cho hệ thống nhằm thu thập mọi loại thông tin nhiều nhất có thể.
 • Bảo đảm tính linh hoạt cho việc cập nhật dữ liệu mới. Các dạng báo cáo nhiều khi cũng phải đáp ứng yêu cầu này.
 • Bảo đảm có thể thu thập dữ liệu trên cơ sở dữ liệu trong.
 • Cho phép loại bỏ các dữ liệu hay báo cáo không còn cần thiết. Kiểm toán phải được thực hiện thường xuyên để làm điều này.
 • Cung cấp các báo cáo đúng lúc, dễ hiểu, cho đầy đủ chi tiết về các vấn đề chất lượng đang xảy ra để tạo điều kiện cho các hoạt động khảo sát và xử lý hay cung cấp các dấu hiệu kịp thời.
 • Chuẩn bị các báo cáo cho một giai đoạn đủ dài để có thể giúp phát hiện các vấn đề và cho thấy tiến triển của những vấn đề đã biết.
 • Duy trì theo dõi sát sao chi phí chất lượng và so sánh giá trị này với giá trị của thông tin phải trả.

LỰA CHỌN PHẦN MỀM QIS

Phần mềm QIS có nhiều loại: kiểm toán chất lượng, Giải thưởng Baldrige, Hiệu chỉnh chuẩn, nghiên cứu năng lực quá trình, thu thập dữ liệu, thiết kế thực nghiệm, kiểm tra nghiệm thu, đo lường trong ISO, giải quyết vấn đề, bảo đảm chất lượng trong công nghiệp phần mềm, chi phí chất lượng, triển khai chức năng chất lượng (QFD), độ tin cậy, lấy mẫu, mô phỏng, các phương pháp thống kê, SPC, bảo đảm chất lượng nhà cung cấp, phương pháp Taguchi và huấn luyện, v.v..

Để lựa chọn phần mềm thích hợp, bạn có thể triển khai thực hiện theo các bước sau:

 1. Xác định các yêu cầu hiện tại và tương lai
 2. Khảo sát các phần mềm đang được bán trên thị trường
 3. Khảo sát các văn kiện và sổ tay hướng dẫn
 4. Xác định loại dữ liệu và cách thức trao đổi thông tin trong chương trình
 5. Khảo sát người sử dụng
 6. Yêu cầu bảo đảm chất lượng và kiểm tra thông tin từ người sản xuất
 7. Yêu cầu danh mục các virus nhạy cảm đối với chương trình
 8. Rà soát lại yêu cầu về bản quyền và các yêu cầu về đăng ký
 9. Mua bản copy thử nghiệm
 10. Thương thảo mua sắm cùng các nhà cung cấp dịch vụ bảo hành và bảo trì

MỘT SỐ YẾU TỐ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM QIS CẦN CHÚ Ý

 • Tính đúng đắn: mức độ phần mềm có thể thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật và các mục tiêu sử dụng
 • Độ tin cậy: mức độ chính xác mà phần mềm có thể có khi thực hiện các chức của nó
 • Hiệu năng: nguồn lực tính toán và số code cần thiết để thực hiện các chức năng
 • Giá trị: mức độ kiểm soát các truy suất nội dung và dữ liệu một cách bất hợp pháp
 • Tính sử dụng: khả năng cần thiết để học tập, vận hành, chuẩn bị thông tin đầu vào và diễn dịch thông tin đầu ra
 • Tính bảo trì: nỗ lực cần phải có để tìm kiếm và sữa chữa lỗi trong chương trình
 • Tính kiểm tra được: nỗ lực cần thiết để kiểm tra hoạt động của chương trình
 • Tính linh hoạt: nỗ lực cần thiết để thay đổi một vài phần của chương trình
 • Tính di động được: nỗ lực chuyển từ hệ điều hành này sang hệ điều hành khác, từ loại phần cứng này sang loại phần cứng khác.
 • Tính kết hợp: mức độ chương trình có thể dùng kèm với các phần mềm khác

QUY TRÌNH XÂY DỰNG QIS

Chuẩn bị

Cơ sở bao trùm QIS là nhất quán với các mục tiêu các cấp của công ty và cuối cùng là với mục đích của công ty. Để đạt được điều này các hoạt động chuẩn bị sau phải được triển khai:

 1. Xác định quy mô và mục tiêu của QIS
 2. Tập trung việc xây dựng QIS vào các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty
 3. Tập hợp một nhóm để thảo luận về QIS
 4. Xác định trách nhiệm cho hoạt động xây dựng QIS
 5. Sử dụng kiểu quản lý dự án để xây dựng QIS
 6. Xác định các vấn đề chứ không phải các thước đo
 7. Xác định các dữ liệu hữu ích từ quan điểm của người sử dụng
 8. Đánh giá dữ liệu về mặt hữu dụng, tính liên quan, mức độ đầy đủ, mức độ chi tiết, tính dễ đọc và tính dễ diễn dịch
 9. Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp về QIS và hệ thống chất lượng
 10. Phân phát thông tin về tiến triển của dự án
 11. Thông báo về các loại báo cáo hệ thống có thể cung cấp
 12. Lọc dữ liệu để bảo đảm độ chính xác
 13. Giảm thiểu các thước đo đòi hỏi mã hóa
 14. Giải thích lý do cần có QIS và huấn luyện

Các bước triển khai dự án xây dựng QIS

 1. Thiết lập dự án
 2. Xác định khách hàng – người sử dụng
 3. Xác định nhu cầu của khách hàng
 4. Xây dựng các sản phẩm của QIS
 5. Xây dựng các chức năng của QIS để tạo ra các sản phẩm
 6. Xây dựng kiểm soát quá trình và chuyển sang vận hành

Vòng đời xây dựng phần mềm QIS:

 Bước       Kết quả/Hoạt động
 1. Phân tích yêu cầu
 • Mô tả yêu cầu kỹ thuật
 • Kế hoạch phục hồi sau tai nạn gây hỏng hóc
 • Phân tích rủi ro
 • Phân tích yêu cầu về nguồn lực
 • Rà soát lại các yêu cầu
 2. Thiết kế ngoại vi
 • Yêu cầu kỹ thuật ngoại vi
 • Bản hướng dẫn sử dụng
 • Bản hướng dẫn bảo trì
 3. Thiết kế nội dung
 • Yêu cầu kỹ thuật nội dung
 • Kế hoạch chuyển đổi / triển khai
 • Kế hoạch kiểm tra hệ thống
 • Rà soát yêu cầu kỹ thuật nội dung
 4. Phát triển chi tiết
 • Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống
 • Rà soát lại mã
 • Kế hoạch khôi phục sau tai nạn
 • Đánh giá rủi ro về an toàn
 • Rà soát yêu cầu kỹ thuật hệ thống
 5. Thử nghiệm hệ thống
 • Báo cáo kết quả thử nghiệm
 • Rà soát quá trình kiểm nghiệm
 6. Quản lý dữ liệu
 • File xây dựng phần mềm (SDF)
 • Bản hướng dẫn sử dụng
 • Bản hướng dẫn bảo trì
 7. Sản xuất / triển khai
 • Kế hoạch triển khai
 • Bản hướng dẫn bảo trì
 8. Bảo trì
 • Tiến độ các hoạt động
 • Thống kê các thay đổi
 • Bản hướng dẫn bảo trì

Nguồn: saga.vn

 

Bài liên quan:

Nhật Bản sẽ làm siêu máy tính đánh bại Trung Quốc... Siêu máy tính được Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng sẽ có sức mạnh xử lý 130 petaflop, vượt con số 93 petaflop của siêu máy tính Trung Quốc Sunway Taihu...
6 MẸO XỬ LÝ EMAIL KHI ĐANG TẬN HƯỞNG KỲ NGHỈ... Có thể nói, email là một công cụ phép màu với những lợi ích tuyệt vời mà nó đem lại lại trong công việc. Tuy nhiên, công cụ hữu ích ấy cũng chính là t...
8 THỦ THUẬT TRÊN GOOGLE DRIVE CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT... Gần đây tôi chuyển từ Dropbox sang dùng Google Drive và phát hiện ra một vài lợi ích bất ngờ và khá hay ho. Dưới đây là danh sách những thủ thuật hàng...

Comments

comments

About DG Training

39 comments

 1. I simply want to mention I am just beginner to blogging and really loved your page. Probably I’m planning to bookmark your blog . You definitely come with terrific posts. Thanks a bunch for sharing your website.

 2. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 3. I really like it when individuals come together and share opinions. Great blog, continue the good work!

 4. Normally I don’t learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great article.

 5. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 6. I just couldn’t depart your site before suggesting that I actually enjoyed the standard info an individual provide to your guests? Is gonna be again steadily in order to check out new posts.

 7. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is actually a great website.

 8. But wanna admit that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 9. Well I definitely enjoyed studying it. This information provided by you is very constructive for good planning.

 10. Well I truly liked reading it. This post provided by you is very useful for correct planning.

 11. Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my site something like that. Can I take a portion of your post to my site?

 12. Howdy very nice web site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally¡KI am satisfied to seek out numerous helpful info here in the submit, we want work out more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 13. I like this website very much, Its a rattling nice place to read and obtain information. “Oregano is the spice of life.” by Henry J. Tillman.

 14. great points altogether, you just gained a new reader. What may you suggest about your post that you simply made some days ago? Any certain?

 15. I have learn some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you put to make such a great informative site.

 16. I haven¡¦t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 17. I gotta bookmark this site it seems handy very helpful

 18. hello!,I like your writing so much! percentage we keep in touch extra approximately your article on AOL? I require an expert in this area to unravel my problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to look you.

 19. I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 20. Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great website.

 21. I’m still learning from you, as I’m trying to reach my goals. I absolutely love reading everything that is posted on your website.Keep the tips coming. I enjoyed it!

 22. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 23. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 24. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and internet and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 25. Some really great content on this website, thanks for contribution. “A religious awakening which does not awaken the sleeper to love has roused him in vain.” by Jessamyn West.

 26. I cling on to listening to the news broadcast speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 27. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 28. you are in point of fact a good webmaster. The site loading pace is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you’ve done a great process in this subject!

 29. Hi there, You’ve done an incredible job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this site.

 30. Thanks for sharing superb informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal web site.

 31. I in addition to my guys happened to be examining the best tricks from your website and instantly I had an awful feeling I had not thanked the website owner for those strategies. These women had been so joyful to read all of them and have in effect honestly been tapping into those things. We appreciate you indeed being so thoughtful and then for making a choice on variety of wonderful tips millions of individuals are really wanting to be aware of. My personal sincere apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 32. I’m still learning from you, as I’m improving myself. I definitely love reading all that is written on your website.Keep the posts coming. I enjoyed it!

 33. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 34. Real great information can be found on blog . “You have to learn that if you start making sure you feel good, everything will be okay.” by Ruben Studdard.

 35. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!

 36. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 37. Somebody essentially help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish incredible. Great job!

 38. As I web-site possessor I believe the content material here is rattling great , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *